Disclaimer en auteursrecht

Just Underwear B.V. handelend onder de naam HOM.store (Kamer van Koophandel: 58608966), hierna te noemen HOM.store, verleent hierbij toegang tot https://hom.store ("de website") om de aangeboden producten te kunnen kopen.

HOM.store behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

HOM.store spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van HOM.store.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
Op basis van dergelijke fouten kan geen overeenkomst worden geclaimd met HOM.store.

Auteursrechten

Copyright © HOM.store

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan HOM.store dan wel haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van HOM.store dan wel haar licentiegevers.